Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Marisey

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Sklep internetowy jest własnością firmy:

Atelier Ślubne
ul.Polna 28
66-450 Bogdaniec
NIP 5992642909
REGON 080415836

UWAGA:  Adres do odsyłki i korespondencji  z pracownią:

MARISEY
Saperów 8/1
66-400 Gorzów Wlkp

Konto bankowe:
nr konta: Nest Bank 37 1870 1045 2078 1023 6081 0001

e-mail: marisey@wp.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.marisey.com

b) e-mailem na adres marisey@wp.pl, na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia potwierdzenia przez Sklep dostępności towaru lub zmiany statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”.

5. W przypadku zamówień indywidualnych do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zatwierdzenia finalnego produktu przez Klienta (w formie kompletu zdjęć wysłanego do zatwierdzenia).

5. Anulowanie zamówienia może nastąpić telefonicznie lub mailowo, nie później niż w ciągu 2 dni od daty opłacenia zamówienia.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta. Na płatność czekamy zawsze 5 dni roboczych ( w przypadku przelewu), po czym wysyłamy przypomnienie. Zamówienie zostaje anulowane po 10 dniach roboczych w przypadku nie dokonania żadnej płatności  lub braku kontaktu z klientem,

b) Płatność elektroniczna – najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności Paypal, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie.

 

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3. Firma nie wystawia faktur VAT.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej

2. Termin wysyłki wynosi od 3 do 10 dni roboczych i liczy się od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji.

3. Koszty wysyłki:

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Prosimy zawsze poinformować o wysłaniu przesyłki w formie email lub telefonicznie.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 10 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy – zwroty

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient dokona zwrotu do Sklepu w terminie 14 dni od odbioru towaru. Zwracany towar należy odesłać wraz z  formularzem zwrotu towaru, dostępnym tutaj –> zwrot Prosimy zawsze poinformować telefonicznie lub e-mailem sklep o wysyłce towaru, aby przyspieszyć procedurę zwrotu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym (z wpiętymi i wklejonymi wszystkimi metkami) w tym powinien być kompletny, w firmowym opakowaniu (może być rozpakowany).

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za zwracany towar. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego. W przypadku płatności PayPal zwrot środków zostanie wykonany na konto PayPal.

Pracownia dokłada wszelkich starań by produkty były doskonałej jakości i takie jakie życzy sobie klient. Do dyspozycji przed podjęciem decyzji kupna jest nasza linia telefoniczna oraz mail. W razie konieczności przesyłamy dodatkowe zdjęcia do weryfikacji.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

6.1. informacji/oświadczenia o zwrocie po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy kupna, lub zwrotu po upływie 14 dni od przesłania informacji o zwrocie

6.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne, zmiana koloru, zmiana sposobu mocowania produktu itp.)

6.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6.4. zwrotu zamawianego produktu z widocznym śladem użytkowania i/lub bez papierowej etykiety (metki)

§7 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Zabrania się kopiowania wzorów produktów prezentowanych na stronie i powielaniu ich w celu sprzedaży.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Klient zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem przed zmianą regulaminu (14 dni) aby stworzyć mu możliwość zaakceptowania zmian lub możliwość odstąpienia od umowy.

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.