Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Marisey

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Sklep internetowy jest własnością firmy:

Atelier Ślubne
ul.Polna 28
66-450 Bogdaniec
NIP 5992642909
REGON 080415836

Konto bankowe:
nr konta: Nest Bank 37 1870 1045 2078 1023 6081 0001

e-mail: marisey@wp.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.marisey.com

b) e-mailem na adres marisey@wp.pl, na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia potwierdzenia przez Sklep dostępności towaru lub zmiany statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”.

5. W przypadku zamówień indywidualnych do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie zatwierdzenia finalnego produktu przez Klienta (w formie kompletu zdjęć wysłanego do zatwierdzenia).

5. Anulowanie zamówienia może nastąpić telefonicznie lub mailowo, nie później niż w ciągu 2 dni od daty opłacenia zamówienia.

6. ZAKUP TOWARÓW JAKO GOŚĆ Na naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Użytkownika o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§3

Cena i płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem –  Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta. Na płatność czekamy zawsze 5 dni roboczych ( w przypadku przelewu), po czym wysyłamy przypomnienie. Zamówienie zostaje anulowane po 10 dniach roboczych w przypadku nie dokonania żadnej płatności  lub braku kontaktu z klientem,

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3. Ceny nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Użytkownik.

4. Użytkownik upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej.

5. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych. Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy wybrać sposób dostawy i przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej

2. Termin wysyłki wynosi od 3 do 10 dni roboczych i liczy się od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji.

3. Koszty wysyłki (Polska)

4. Koszty wysyłki (Europa)

5. Dostarczymy produkt(y) w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 20 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Prosimy pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej, do domów studenckich ani hoteli. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty, niedziele i święta.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Prosimy zawsze poinformować o wysłaniu przesyłki w formie email lub telefonicznie.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 10 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy – zwroty

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient dokona zwrotu do Sklepu w terminie 14 dni od odbioru towaru. Zwracany towar należy odesłać wraz z  formularzem zwrotu towaru, dostępnym tutaj –> zwrot na adres: Marisey, Saperów 8/1, 66-400 Gorzów Wlkp. Prosimy poinformować e-mailem sklep o wysyłce towaru, aby przyspieszyć procedurę zwrotu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym (z wpiętymi i wklejonymi wszystkimi metkami) w tym powinien być kompletny, w firmowym opakowaniu (może być rozpakowany).

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za zwracany towar. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego.

Pracownia dokłada wszelkich starań by produkty były doskonałej jakości i takie jakie życzy sobie klient. Do dyspozycji przed podjęciem decyzji kupna jest nasza linia telefoniczna oraz mail. W razie konieczności przesyłamy dodatkowe zdjęcia do weryfikacji.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

6.1. informacji/oświadczenia o zwrocie po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy kupna, lub zwrotu po upływie 14 dni od przesłania informacji o zwrocie

6.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne, zmiana koloru, zmiana sposobu mocowania produktu itp.) Zwrotowi nie podlegają również kolekcje:

  • Sophia
  • Nella

6.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6.4. zwrotu zamawianego produktu z widocznym śladem użytkowania i/lub bez papierowej etykiety (metki)

§7 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Zabrania się kopiowania wzorów produktów prezentowanych na stronie i powielaniu ich w celu sprzedaży.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Klient zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem przed zmianą regulaminu (14 dni) aby stworzyć mu możliwość zaakceptowania zmian lub możliwość odstąpienia od umowy.

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.